Gezinshuis Hakketak

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp voor jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis is door het 24/7 karakter en de professionele begeleiding een andere vorm van jeugdhulp dan pleegzorg of een woongroep. 24/7 opvang in een reguliere gezinssituatie in een normale leefomgeving.

In het gezinshuis vormen de gezinshuisouders de vaste basis. Zij zorgen voor veiligheid, verzorging, opvoeding en bieden professionele begeleiding. De gezinshuisouders zijn vaak met elkaar getrouwd, hebben vaak nog thuiswonende kinderen en scheppen zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie.

“In het gezinshuis vormen de gezinshuisouders de vaste basis”

Door individuele benadering, met aandacht voor de achtergrond en ruimte voor het netwerk van de jeugdigen, krijgen zij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Een goede samenwerking tussen gezinshuisouders, jeugdigen, ouders en jeugdzorg komt hun ontwikkeling ten goede.

De naam Gezinshuis Hakketak

Waarom hebben wij gekozen voor de naam Gezinshuis Hakketak? Dit heeft een aantal redenen.
Ten eerste natuurlijk, omdat onze naam (Hak) in de naam verweven zit.
Ten tweede, omdat wij ons als gezinshuis richten op het plaats bieden aan meisjes. Dit past beter bij de samenstelling van ons gezin. Volgens de Dikke van Dale heeft het woord hakketakken onder andere de betekenis kibbelen, kiften en kissebissen. Het betekend ook gezellige drukte en veel kletsen. Met een huis vol meisjes zal dat vast regelmatig aan de orde zijn.
En ten derde, is Hakketak de eekhoorn uit de kinderserie Pieter Konijn waar onze kinderen altijd met veel plezier naar gekeken hebben. Hakketak is een soms ondeugende, soms onbezonnen, soms brutale, maar altijd vriendelijke eekhoorn. Wij koppelen dit personage en zijn karakter graag aan Gezinshuis Hakketak.